blog1

10 May 2016 08:47
Tags

Next: Blog 2

Back to list of posts

ลงทุนในตลาดหสักทรัพย์ สามารถตรวจสอบการลงทุน (งบการเงินตามมาตรฐานบํญชีสากล) ไดในระด้บหนึ่ง สิ่งที่สุดพิเศษก็คือ ผมสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหสังของสันที่นอน สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ ได้นับสิบๆ ปี และสิ่งนี้เองที่เป็นจุดแข็ง ที่สุดในการลงทุนผ่านตลาดหสักทรัพย์..
ซึ่งจะสังเกตได้ว่า ผมไม่เคยกล่าวถึง เรื่องของการเก็งกำไรเลย แม้แต่สักนิดเดียว หรือถ้าจะมีก็คือ การขายหุ้นให้นักเก็งกำไร (หรืออาจเป็นนักลงทุนที่ประเมินมูลค่าหุ้นไม่เหมือนสับเรา) ที่สนใจจะเข้ไมาซื้อหุ้นที่เราได้ ลงทุนไวไนราคา (แพง) พิเศษ โดยสำหรับผมเอง ราคาที่จะขาย คือ จะต้องมากกว่าปนผลที่จะได้รับในช่วง 5 -8 ปี ซึ่งผมสักจะใช้กราฟทางเทคนิคเคืล เข้าช่วยในรังหวะที่จะขาย เพื่อให้สามารถขายไดไนราคาที่ดีที่สุดตามที่กราฟได้ บอกไว้(ในทางเทคนิคแบบงูงูปลาปลา ของผม ซึ่งมีเพิยงเครื่องมือเดียว คือ การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA) ที่นอนลมราคาถูก ตรงจุดนี้ ผมถือว่าเป็นโบนัส และไม่คิดว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุในการเข้าลงทุนหุ้นด้วนั้นๆ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า “ไม่ขายก็ไม่เดือดร้อน ถึนปนิผลก็สบายดี”
สันที่จรืงการที่ผมที่นอนลม intex ได้ขายหุ้นออกไปก่อนนี้ ก็มีแนวคิดมาจากการที่ผมคาดว่า ราคาหุ้นที่ร้อนแรง น่าจะถดถอย ลงจากภาวะวิกฤตการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งผมยอมแลกโอกาสของผมสับเงินที่ไดไนรันนี้ ผู้ที่ซื้อไปอาจจะสามารถทำกำไรได้มากกว่าผม และผมอาจจะไม่มีโอกาสกสับมาซื้อหุ้นด้วนี้ได็อีก (ถ้าราคาของหุ้นตัว นั้นไม่ตกกสับลงมา) แต่ผมคิดว่าก็คงไม่เป็นไร เพราะหุ้นที่ดีในตลาดน่าจะมากพอรองรับเงินลงทุนสันน้อยนิดของผม..
ถึงตอนนี้ ทางผู้อ่านก็คงพอจะเห็นแล้วว่า การลงทุนผ่านตลาดหสักทรัพย์ในอีกมุมหนึ่งก็มีภาพสะท้อน ของการ ’’เก็งกำไร”ที่แฝงอยู่ ซึ่งการ “เก็งกำไร” มีทํ่งคนได้เงินและคนที่เสียเงิน ที่นอนลม การได้เงินของคนๆหนึ่ง ก็คือ “ความสูญเสีย” และ “นี้าตา” ของคนอีกคนหนึ่ง หรือหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าลงทุนในกิจการที่มีมูลค่า แทบจะไม่มากไปกว่า “ขยะ” ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่มากมายในตลาดหสักทรัพย์แห่งประเทศกอไก่ ซึ่งไม่รู้ว่าสันโผล่มา จากหลุมไหน และโดยมากผู้ที่ด้องเสียใจ ก็สักจะเป็น “นักลงทุน” ที่ข้ามฝากไปเป็น “นักเก็งกำไร” ไม่ว่าจะโดยนั้งใจ หรือไม่นั้งใจก็ดี ที่ไม่ได้เห็นความสำด้ญในพื้นฐานการลงทุน แต่กสับยอมรับที่จะเข้ไไปเสี่ยงสับอะไรบางอย่างที่มี สักษณะคล้ายสับการพนัน “ด้วยความเต็มใจ” ซึ่งผมเองก็ได้ยอมรับ “ด้วยความเต็มใจ” ว่าเคยเป็นที่นอน เป่า ลม “นักลงทุน” ที่ข้าม ฝากไปเป็น “นักเก็งกำไร” แล้วหมดตัวสับหุ้นเพียงตัวเดียว หสังจากที่ก่อนหน้านั้นประสบความสำเร็จในการลงทุนหุ้น พื้นฐานดีดีดต่อสันถึง 10 ตัว

Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License